85 88 90 91 92 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107

Powiedzcie, jaką problematykę podejmuje utwór Wierny robot.

a) Wymieńcie zagrożenia, na które wskazuje.

b) Omówcie postawę pana Gordona ujawniającą się w słowach: powołaliśmy je do życia, to znaczy do istnienia - chciałem powiedzieć. Jeśli mają jakieś błędy, to jest nasza wina. Naszych inżynierów. Trzeba je lepiej obmyślać, doskonalić. Konstruować, a nie oskarżać.

c) Wyjaśnijcie, jakie niebezpieczeństwo kryje się w pomyśle robota, by stworzyć doskonałego człowieka.

Rozwiązanie: