79 80 83 84 85 88 91 92 96 97 98 100 101

Wypisz i krótko przedstaw bohaterów utworu.

Rozwiązanie: