73 74 75 76 77 78 79 80 83 85 88 90 91 92

Porozmawiajcie o tym, jaki obraz świata został ukazany w utworze.

a) Skomentujcie wypowiedzi maszyny skierowane do naukowca: 

Wykonałam, a raczej zaczęłam wykonywać to tylko, coś mi kazał…

Co innego zrobić jakąś rzecz, a co innego usunąć ją.

To twoje dzieło, mój zawistniku! Nie sądzę, żeby następne pokolenia miały cię za to błogosławić…

b) Uzasadnijcie, który z podanych zwrotów najtrafniej oddaje sens wyrazu ocaleć zawartego w tytule opowiadania.

c) Powiedzcie, dlaczego świat ocalał. 

Rozwiązanie: