72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 85 88 90 91 92

Wymień i opisz elementy świata przedstawionego w utworze. Wskaż odpowiednie fragmenty tekstu. 

Rozwiązanie: