68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 83 84 85 88

Sprawdź w słowniku poprawnej polszczyzny, która wymowa podanych wyrazów jest niepoprawna. 

Rozwiązanie: