68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 83 84 85 88

Dopasuj dymki do ilustracji Andrzeja Mleczki. Przy dymku pasującym do pierwszej ilustracji zapisano wyrazy, w których zachodzi utrata dźwięczności na końcu wyrazu. Przy dymku pasującym do drugiej ilustracji - wyrazy, w których zachodzi uproszczenie grupy spółgłoskowej. 

Rozwiązanie: