64 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 83 84 85

Zinterpretuj obraz Pietera Bruegla.

a) Dokładnie przyjrzyj się obrazowi, a następnie określ jego temat.

b) Odwołaj się do fragmentu Biblii (s. 73) i potraktuj go jako kontekst.

c) Odpowiedz na pytania.

  • Jak się zachowują ludzie budujący wieżę?
  • Dlaczego - twoim zdaniem - ludzie nadal wznoszą wieżę? Skorzystaj z podanych zwrotów.

d) Wyjaśnij, dlaczego według ciebie:

  • część budowli się rozpada,
  • górne poziomy nie są ukończone,
  • ósmy poziom jest zaledwie rozpoczęty; możesz się odwołać do symboliki liczb (s. 72).

Rozwiązanie: