63 64 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 83 84 85

Powiedz, jakie cele przyświecały Babilończykom budującym zikkuraty, a jakie - ludziom przedstawionym we fragmencie Biblii. 

Rozwiązanie: