63 64 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 83 84

Napisz streszczenie biblijnej opowieści o wieży Babel. Weź pod uwagę:

  • kiedy i gdzie toczy się akcja,
  • jakie zadanie wyznaczyli sobie ludzie,
  • co było przyczyną tego, że Bóg pomieszał ludziom języki.

Rozwiązanie: