59 60 63 64 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Wskaż odpowiedzi zgodne z przeczytanym tekstem.

 

Rozwiązanie: