49 50 51 52 54 55 56 57 59 63 64 68 69 70 71

Przygotuj krótką prezentację dotyczącą legendy (mitu) o powstaniu wybranego miasta lub miejscowości, np. Aten, Rzymu, Petersburga, Warszawy, Gniezna. Zaprezentuj ją w klasie.

Rozwiązanie: