45 46 48 49 50 51 52 54 55 57 59 60 63 64

Wskaż te wyrazy, w których na końcu lepiej wymówić samogłoskę nosową. 

Rozwiązanie: