43 44 45 46 48 49 50 51 52 55 56 57 59 60 63 64

Na podstawie tekstu powiedz, które zdania są prawdziwe, a które - fałszywe. 

  • Człowiek za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych potrafi zbadać odchylenie czasu rzędu tysięcznych części sekundy na stulecie.
  • Już najprymitywniejsze ludy znały kalendarz.
  • Rozwój cywilizacji rodzi potrzebę coraz bardziej precyzyjnego mierzenia czasu.
  • Indianie amerykańscy określali rok jako okres między żniwami.
  • Słowianie za początek roku uznawali wystąpienie pierwszych śniegów.
  • Między kolejnymi pełniami księżyca upływa około 29,5 dnia.
  • Kalendarz egipski był związany jednocześnie z położeniem Syriusza-Sotisa i wylewami Nilu.

Rozwiązanie: