42 43 44 45 46 48 49 50 51 54 55 56 57 59 60 63

Zapisz po dwa zwroty grzecznościowe odnoszące się do podanych sytuacji. Zróżnicuj te zwroty w zależności od tego, do kogo mówisz. 

Rozwiązanie: