39 42 43 44 45 46 48 49 51 52 54 55 56 57 59 60

Na podstawie haseł wytłumacz, jak rozumiesz pojęcia:

  • kultura materialna,
  • kultura duchowa.

Rozwiązanie: