37 38 39 42 43 44 45 46 49 50 51 52 54 55 56 57 59

Ustal, które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które - fałszywe.

Rozwiązanie: