32 33 35 36 37 38 39 43 44 45 46 48 49 50 51 52

Wskaż błędne odpowiedzi. 

Rozwiązanie: