28 29 32 33 35 36 37 38 42 43 44 45 46 48 49 50

Wskaż zdanie, w którym źle użyto frazeologizmu. 

Rozwiązanie: