26 27 28 29 32 33 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48

a) Dopasuj frazeologizmy do objaśnienia ich znaczeń. W razie wątpliwości skorzystaj ze słowników.

b) Ustal, które frazeologizmy pochodzą z mitologii.

Rozwiązanie: