24 25 26 27 28 29 32 33 36 37 38 39 42 43 44 45 46

Ustal, który moment aktu stworzenia przedstawiono w wierszu. 

Rozwiązanie: