22 23 24 25 26 27 28 29 32 35 36 37 38 39 42 43 44

Wyjaśnij znaczenie wyrazu prometeizm. W tym celu wykorzystaj wybrane słownictwo i podaj przykłady takich zachowań, które świadczą o postawie prometejskiej.

Rozwiązanie: