19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 35 36 37 38 39

Przeczytaj zdania na głos, następnie wskaż wyrazy, w których:

  • ta sama głoska jest oznaczona w zapisie różnymi literami, 
  • tymi samymi literami są oznaczone różne głoski.

Rozwiązanie: