19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 32 33 35 36 37 38 39

Przeczytaj na głos tekst. Znajdź wyrazy, które zmieniły sens wypowiedzi. Popraw je i uzupełnij wniosek. 

Rozwiązanie: