16 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 32 33 35 36 37 38

Napisz kilkuzdaniową wypowiedź, w której wyrazisz swoją opinię na temat analizowanego dzieła i ją uzasadnisz. Wykorzystaj wybrane słownictwo.

Rozwiązanie: