16 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 35 36 37

Wybierz wyrazy określające kolorystykę i nastrój obrazu Williama Blake'a.

Rozwiązanie: