233 234 235 236 238 241 242 245 246 247 249 250 251 252 255

Wyjaśnij, czemu sprzeciwiają się Ikebal i działacze Frontu Wyzwolenia. Wskaż odpowiedni fragmenty w tekście i na ich podstawie dokończ wniosek. 

Rozwiązanie: