231 232 233 234 235 236 238 241 244 245 246 247 249 250 251 252

Odszukaj informacje na temat współczesnych problemów dotyczących pracy dzieci na świecie. Następnie napisz notatkę, w której uwzględnisz odpowiedzi na poniższe pytania.

Rozwiązanie: