227 231 232 233 234 235 236 241 242 244 245 246 247 249

Zinterpretuj tytuł utworu. W wypowiedzi odwołaj się do definicji słownikowej. 

Rozwiązanie: