227 231 232 233 234 235 236 241 242 244 245 246 247 249

a) Wybierz z utworu deklarację, która wydaje ci się najciekawsza, i rozwiń jej myśl w pracy pisemnej.

b) Przedstawcie w klasie wybrane deklaracje i ich uzasadnienia. 

Rozwiązanie: