223 224 226 227 231 232 233 235 236 238 241 242 244 245

a) Przeczytaj głośno tekst na dwa sposoby, tab by za każdym razem oddać inne intencje mówiącego.

b) Powiedz, jaki wpływ na charakter wypowiedzi może mieć sposób mówienia. 

Rozwiązanie: