222 223 224 226 227 231 233 234 235 236 238 241 242

a) Przeczytaj wybrane artykuły Powszechnej deklaracji praw człowieka. 

b) Porozmawiajcie o tym, do jakich wartości odwołuje się Powszechna deklaracja praw człowieka. Wyciągnijcie wnioski i zapiszcie je w zeszycie.

Rozwiązanie: