16 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 32 33

Wyjaśnij, jaki wpływ na nastrój utworu ma sposób, w jaki osoba mówiąca zwraca się do Boga. Weź pod uwagę zastosowanie wielkich liter w zwrotach do Boga, użycie wykrzykników na końcu wypowiedzeń oraz wprowadzenie formy pytającej w pierwszych wersach.

Rozwiązanie: