213 214 215 217 222 223 226 227 231 232 233 234 235

Znajdź podobieństwa między postaciami i sytuacjami przedstawionymi na ilustracjach.

Rozwiązanie: