212 213 214 215 217 222 224 226 227 231 232 233 234

a) Udowodnijcie, że tekst jest fragmentem powieści historycznej. Wykorzystajcie podane informacje. 

b) Ustalcie, które wydarzenia opisywane w tekście są prawdą, a które - fikcją literacką. 

Rozwiązanie: