206 207 208 209 210 212 213 214 215 222 223 224 226 227

Powiedzcie, co charakterystycznego zauważacie w kompozycji obrazu (s. 216). Uwzględnijcie jego kształt, a także symbolikę lewej i prawej strony w częściach ukazujących poszczególne przykazania. (Lewą i prawą stronę określcie z punktu widzenia akcji obrazu, a nie widza obserwującego dzieło).

Rozwiązanie: