206 207 208 209 210 212 213 214 215 222 223 224 226 227

Powiedz, które przykazania ukazano na pięciu powiększonych fragmentach tablicy. 

Rozwiązanie: