203 204 206 207 208 209 210 212 213 215 217 222 223 224

a) Przeczytaj tekst.

b) Odpowiedz na pytania. Zastosuj cytaty.

  • Kiedy prawdopodobnie powstał kodeks Hammurabiego?
  • Co było głównym celem wymierzania kary w Babilonii?
  • Zgodnie z jaką zasadą wymierzano kary według Kodeksu Hammurabiego?
  • Jaką karę najczęściej przewidywało prawo Hammurabiego?

Rozwiązanie: