202 203 204 206 207 208 209 210 212 214 215 217 222 223 224

Na podstawie powyższych informacji uporządkuj podane opisy bibliograficzne i wstaw odpowiednie znaki interpunkcyjne. Zadanie wykonaj w zeszycie. 

Rozwiązanie: