10 11 16 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 32

Odwołując się do odpowiednich fragmentów utworu, ustal:

  • kim jest osoba mówiąca w wierszu,
  • w czyim imieniu się wypowiada,
  • do kogo kieruje swoją wypowiedź.

Rozwiązanie: