10 11 16 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Porównaj greckie wyobrażenia o powstaniu świata z wierzeniami Prasłowian. Uzupełnij tabelę odpowiednimi sformułowaniami. 

Rozwiązanie: