10 11 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

a) Wyobraź sobie, że każdy z bogów musi wypełnić kwestionariusz osobowy. Wybierz trzech z nich i uzupełnij w zeszycie tabelę. 

b) Zwróć uwagę na imiona bogów. Powiedz, z którymi współczesnymi słowami ci się kojarzą, np. Wieczernica - wieczór.

Rozwiązanie: