118 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 135 136 137 138 139

Przedyskutujcie, czy zgadzacie się z wyrażonym w poniższym fragmencie stanowiskiem narratora dotyczącym roli zabawki w życiu dziecka. Odwołajcie się do własnych doświadczeń. 

a) Porozmawiajcie, jak rozumiecie powyższy cytat.

  • Jaką wartość ma zabawka?
  • Jaką rolę może odgrywać po latach?

b) Porównajcie, jaką rolę odgrywały zabawki w życiu narratora, a jaką - w waszym.

Rozwiązanie: