112 113 115 116 118 120 121 122 124 125 126 127 128 130 131 132 133

Od czasowników mówić i czytać utwórz rzeczowniki pochodne oznaczające czynność, jej wykonawcę i miejsce.

Rozwiązanie: