110 111 112 113 115 116 118 120 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132

Uzupełnij tekst według własnego pomysłu. Zadbaj o spójność językową i logiczną.

Rozwiązanie: