107 108 109 110 111 112 113 115 116 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Przedstaw w humorystycznej notatce Joannę Ciszewską, Marcina Chrobota lub ich córkę Tosię Chrobot. Jako wzór potraktuj opis Stanisława Kolidko.

Rozwiązanie: