100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 115 116 118 120 121 122

Co - według ciebie - jest najważniejsze, by poczuć, że miejsce, w którym mieszkasz, jest twoim domem? Narysuj w zeszycie schematyczny rysunek, na którym umieścisz swoje spostrzeżenia.

Rozwiązanie: