97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 115 116 118

Które sformułowanie - według ciebie - najtrafniej wyraża myśl zawartą w utworze? Uzasadnij swój wybór w kilkuzdaniowej wypowiedzi.

Rozwiązanie: