96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 115 116 118

Wskaż poprawne odpowiedzi.

Rozwiązanie: