96 97 98 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115

Zapisz w zeszycie wyrazy i podkreśl w nich sylabę akcentowaną. We pod uwagę staranną ich wymowę.

 

Rozwiązanie: