91 92 96 97 98 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

a) Odszukaj w różnych źródłach materiały dotyczące jednego z podanych tematów.

  • Dysk z Fajstos - nierozszyfrowana zagadka.
  • Pisma linearne A i B.

b) Zredaguj krótki artykuł na jeden z powyższych tematów, który mógłby się ukazać w rubryce Sensacje w czasopiśmie popularnonaukowym.

Rozwiązanie: